9. Trends og nyheder.


De følgende underafsnit omhandler nyheder år for år, fra 2012 og fremad....