3.2. Materialer for 3D - print.


De 2 mest gængse materialer (for hobby) for 3DP er ABS og PLA.


ABS og PLA => her skal man passe på ikke at indånde gasserne fra ABS, mens PLA ikke afgiver skadelige gasser.


PLA (Poly Lactic Acid/mælkesyre) er sikkert det nemmeste materiale at arbejde med, når man snakker 3DP.

PLA er et biologiskt nedbrydeligt termoplastmateriale, der er fremstillet af majsstivelse og sukkerrør.

Dette gør PLA miljøvenlig og meget sikkert at arbejde med.

PLA har en meget skarp Tg - temperatur (glasovergangstemperatur). Hvis man bruger en ventilator  til at køle PLA med, vil materialet blive hårdt meget hurtigt. Det betyder dermed at man kan lave et større udvalg af geometrier, end det er muligt med andre materialer til 3DP.


ABS (Acrylonitril Butadien Styren) er det andet nemmeste materiale at arbejde med, når man snakker 3DP.

ABS er en ingeniørmæssig polymer, der blandt andet anvendes til fremstilling af kofangere på grund af sin sejhed og styrke. Det er også materialet, som mange Legoklodser er fremstillet af - hård plasttype, men sikkert nok for børnene at lege med.Web - sites med sammenligninger og egenskaber for materialer til FDM - printere:

https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/

https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/

Video fra Youtube, om forskellen på ABS og PLA:

https://www.youtube.com/watch?v=tC_z6jznFPY


Er 3DP giftigt ?

http://3dprinthuset.dk/er-3d-print-giftigt/


http://ing.dk/artikel/giftige-stoffer-i-3d-printere-goer-dem-farlige-til-privat-brug-174847?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Ing.dk skriver: - uddrag af ovenstående artikel.

De problematiske materialer bruges i den type 3D-printere, som benytter teknikken Stereolitho­graphy, også kaldet SLA. Teknikken stammer helt fra 3D-printernes barndom i 1980’erne og fungerer ved, at en uv-laser hærder en flydende væske (resin). Væskerne findes både på epoxy-basis og som acrylater (monomere og polymere). Hvor acrylaterne i datablade bliver betegnet som allergifremkaldende og hudirriterende, er uhærdet epoxy under stærk mistanke for at være kræftfremkaldende.


http://ing.dk/artikel/baade-plast-og-metalprintere-er-farlige-sundheden-174862

Ing.dk skriver: - uddrag af ovenstående artikel.

Mængden af 3D-printere til hobbybrug er på kort tid eksploderet. På verdensplan forventes det, at der i 2015 vil blive solgt mellem 200.000 og 400.000 styk, hvoraf langt de fleste vil være billige FDM-printere til under 5.000 kr. Den type printere fungerer ved, at en tynd plasttråd opvarmes, hvorefter det smeltede materiale lægges lag på lag. Blandt fagfolk er der bred enighed om, at sundhedsrisikoen ved brug af denne type printere er relativt beskeden, hvis der bruges plast af PLA-typen. Men hvis der benyttes ABS-plast, har forsøg vist, at der udsendes store mængder af ultra­fine partikler.

Finske forskere peger ligeledes på, at man endnu ikke ved nok om, hvad printerne udleder, og hvor skadeligt det kan være. Derfor bør man for at undgå sundhedsproblemer ved 3D-print sikre sig, at ventila­tionen fungerer korrekt.


Illustration: LAKAN.