5.4. Materialestyrker.

Kigger man i datablade ser man at forhandleren har et handelsnavn til materialerne og det er ofte beskrevet hvilket plastmateriale, det enkelte materiale relatere sig til.

Eksempelvis relaterer et SLS - materiale sig til PA12, - en polyamidvariation. Det er muligt at selve pulvermaterialet er lavet af PA12, men når det SLS - lasersintres, får det i de fleste tilfælde ikke helt egenskaberne, som PA 12. En væsentlig ting man her skal have "in mind" er materialeegenskaberne contra byggeretningen for et print. Der er meget forskel på egenskaberne i A, B og C - retningen.


Hvis man tager databladet for ABS og laver trækstænger opbygget i de 3 forskellige retninger viser tests for eksempel at trækstænger lavet på en professionel FDM - maskine at stænger bygget i A og B - retningen har en styrke svarende til 80% af den specifikke materialeegenskab med hensyn til trækstyrke. For C - retningen er styrken reduceret med endnu 20%.


Så ja...der er meget stor forskel på en model, der er 3D - printet og en model der er sprøjtestøbt i et værktøj med de rigtige parametre og eftertryk for et specifikt plastmateriale.


Vedrørende metal, forholder det sig helt anderledes....

Bygger man trækstænger i byggeretningerne A og B vil disse have egenskaberne fra datablade.

Bygger man trækstænger i byggeretningen C vil disse have en reduceret trækstyrke på ca. 12%, denne reduktion kan man "opnå" ved en varmebehandling (Kilde: Renishaw, Formnext - messen, 2017)