2.2. Hvad betyder Rapid Prototyping ?


....det vi idag kalder "3D - print" blev fra midt 1980érne og frem til midt 2000érne kaldt "RPT Rapid Prototyping"....


Kigger man i et leksikon, og vil finde ”Rapid Prototyping”, kommer man til [Rapid].

Rapid kommer fra latinsk, og betyder: hurtig.


Kigger man nu efter Prototyping, kommer man til [prototype].

Prototype kommer fra græsk, og betyder: grundform, forbillede, urtype; de realiserede grundlæggende enheder for mål og vægt i metersystemet.Kilde for billede: bogen "Billed snak" af forlaget Carlsen.
Herefter kan det konkluderes, at ”Rapid Prototyping” kan betyde noget i retning af:


 Hurtig fremstilling af en grundlæggende grundform, med realiserede mål og vægt.