4.2.3. Plaster casting processen.


1.) Der laves en SLA- eller SLS- model, af værktøjsdelene til en aktuel model.
2.) Værktøjsdelene samles, for eksempel som her med passtifter. Passtifterne fikserer værktøjsdelene i forhold til hinanden.
3.) Nu hældes en blød gummiblanding i hulrummet, hvorefter gummien ”hærder”.
4.) og 5.) Gummipositiven tages ud af formen, og indløbstap skæres eller klippes af. Nu placeres gummipositiven på en modelplade og der hældes gips på modellen, dels fra den ene og anden side.
6.) Nu skilles gipsformene ad og gummipositiven tages ud. Gipsformene finpudses og efterses for fejl, og sættes sammen igen.

Herefter hældes det ønskede prototypemateriale i, og dette størkner.7.) Gipsen slås fra hinaden og prototypen kommer til syne.

Indløbstappen fræses eller slibes af, og prototypen er klar til brug.


Illustrationer: LAKAN.DK