Checkliste.


Følgende er tænkt som en checkliste, for hvad man skal/kan være opmærksom på ved køb af 3D - printer.

Listen bliver opdateret kontinuerligt....

- Pris ?

- Budget ?

- Leveringstid ?

- Materiale ?

- Pris på materiale ?

- Bestilling af materiale ? - hvor og leveringstid ?

- Bestilles printer og materiale samme sted ?

- Lagtykkelse ?

- Støj ?

- Kontormiljø ?

- Luftfugtighed ?

- Brandforanstaltninger ? - ATEX

- Vedligehold ?

- Vedligeholdelse af printer ?

- Serviceaftale ?

- Dedikerede personer, til kontinuerlig anvendelse af printer ?

- Overflader ?

- Tolerancer?

- Density ?

- Selvkalibrering ?

- Kan man fremstille flere modeller på en gang ?

- Vedhæftning til byggeplatform ? - lim, varme etc....

- Skal modeller tages af byggeplatformen i printeren eller kan platformen tages ud af printeren og hvor nemt er det ?

- Tid for fjernelse af supportmodel, efter printning ? (hærdning).

- Materialeskift ?

- Fjernelse af supportmodel ?

- Tid for igangsætning af print på PC, til påbegyndt print ?

- Cyklustid for printning ?

- Varierende lagtykkelser ?

- Software ? - indstillinger ?

- Opdatering af software ?

- Bearbejdning, efter printning ? - f.eks. bearbejdningstillæg for finere tolerancer ?

- Garanti ?

- Antal personer, for training ?

- Er der opdaterede/nye printere "in line", ved leverandøren ?

- Løbende kontakt fra leverandør ?

- Kender jeg 'en, der allerede har den aktuelle printer ?

- Bench marking - modeller ?

- Netværk ?