4.3. Prototypeværktøj.


Prototypeværktøjer for plastprototyper:

Fælles betegnelse for disse værktøjer er "Soft tooling".


Disse værktøjer er som oftest bearbejdet, med traditionel bearbejdning.

Materialet til værktøjet er i de fleste tilfælde aluminium, da aluminium er let og hurtigt at bearbejde, hvilket betyder hurtige prototyper, i det rigtige materiale og til en rimelig pris.


Alt efter styktal og det ønskede materiale for prototyper, kan et værktøj støbe fra 10.000 til 25.000 prototyper.

 

Et prototypeværktøj (og naturligvis emner fra dette) kan med fordel anvendes til at eksperimentere, sådanne ting som for eksempel:

- indløbets placering.

- antal indløb.

- indløbsplacering.

- sugninger.

- fyldeforløb.

- sammenflydninger.

- forskellige materialer.

- snapforbindelser.

- hængselforbindelser.

- skrueforbindelser.

- tætningsforsøg til myndighedsgodkendelser.

- slag- og faldtest til myndighedsgodkendelser.

- midlertidige myndighedsgodkendelser.

- overfladefinish.


Ofte har man lavet et protopeværktøj i aluminium, hvis det endelige styktal ikke er sæligt stort. På denne måde sparer man penge, på et omkostningstungt produktionsværktøj.

Man har endda set emner fra prototypeværktøjer, anvendt til 0 - serier og/eller opstart af produktion.


Der har i tidernes løb, været mange processer til fremskaffelse af prototyper i det "rigtige" plastmateriale.

Her er nævnt nogle af "proces - pioneerene", indenfor procesalternativer, til bearbejdning af prototypeværktøjer.

- Direct AIM

- ECCOTooling.

- Keltool.

- Steel spraying.

- Epoxy tooling.

- LENS Laser Engineered Net Shape.Prototypeværktøjer for aluminiumsprototyper: