7.10. Trækstyrketest i PLA.


November/december 2017.


Materiale: PLA (fra Makerbot)

Lagtykkelse: 0,2 mm.

5 stk. i byggeretning ”A”.

5 stk. i byggeretning ”B”.

100% tætte/massive modeller.

Printertype: Makerbot Replicator+.


Resultat:
Konklusion:

Den gennemsnitlige brudforlængelse er ca. 6% for begge byggeretninger.

Den gennemsnitlige trækstyrke ser ud til at være lidt højere for byggeretning B, - ca. 60 MPa i forhold til ca. 52 MPa i byggeretning A (spredning er større ved byggeretning A).


Trækstyrke for udvalgte materialer: (værdier er fra diverse fagbøger):

- PLA: 50 MPa

- ABS: 48 - 62 MPa

- PA6: 35 - 50 MPa

- PC: 55 - 75 MPa

- PP: 20 - 40 MPa

- PS: 40 MPa

- PMMA: 55 - 80 MPa


Hvis man udelukkende tænker på trækstyrke kan modeller i PLA (100% tætte modeller) til dels sammenlignes med modeller i gængse plastmaterialer. Dette gælder naturligvis kun for modeller bygget i retningerne "A og B".

LAKAN har ikke resultater fra byggeretning "C".


Trækstænger er printet ved LAKAN.

Trækprøver er foretaget ved Århus Ingeniørhøjskole.

Illustrationer: LAKAN

Tværsnitsareal: 4 x 10 mm = 40 mm2.