4. 3D - Print til industriel anvendelse.


Følgende underafsnit viser processkitser for forskellige processer til industriel anvendelse med hensyn til konceptmodel-,  prototype- og direkte emnefremstilling.