7.5. Model i acetonedampe.


Førsøg med ABS model i acetonedampe.

Model printet på Cubify - printer.


Lukket glasbeholder, med acetonevædet papir i bunden.

Modellen står på en rustfri rist.
Model efter 4 timer i glasbeholder:
Konklusion:

Meget flotte og glatte overflader.

Der er lavet forsøg med andre geometrier og erfaringen er at tiden i acetonedampe ikke altid skal være 4 timer. Man bør kigge efter modellen hver halve eller hele time.

Det spiller også en stor rolle, hvor "ny" acetonen er.


Sommeren 2014.


Illustrationer: LAKAN