6.1. Teknologioversigt.


Nu har du muligheden for at erhverve 3. udgave af den årlige “Teknologioversigt”, - redigeret af LAKAN, Lars Kannegaard Andersen.

Oversigten kan betragtes som et opslagsværk i plakatformat, - som eksempelvis kan hænge i udviklingsafdelinger, modelværksteder, materialelaboratorier, undervisningssteder og mange andre steder, hvor der er interesse for design og konstruktion med henblik på 3D - Print til prototyper eller færdige produkter.


Hensigten med oversigten er at den vil blive opdateret en gang hvert år og omhandle primært industrielle printteknologier.


- alle teknologikategorier.

- udgangsmaterialer, for alle teknologier.

- teknologibeskrivelser.

- forkortelser og navne på teknologier.

- modelmaterialer, fra de forskellige teknologier.

- teknologiudbydere, af de forskellige teknologier.

- web - sites, for teknologiudbyderne.


Få et eksemplar af dette dokument, som PDF - fil, via e - mail:

- kontakt info@lakan.dk


Pris: 350 dkr, ekskl. moms.


Det er efter LAKAN´s overbevisning, det eneste dokument på dansk, med en omfattende opdateret "Teknologioversigt".


(Web sidens afsnit "4.1 3DP - processer", - dette afsnit går mere i dybden med forklaring af teknologierne).


3. udgave, januar 2020.

Illustrationer: LAKAN´s processkitser.