4.1.8. CLIP - processen.


CLIP - processen, er 3D Printing.

CLIP er en forkortelse af Continuous Liquid Interface Production.


Kilde for billeder og tekst: http://carbon3d.com/


Processen virker ved at projektere lys gennem et oxygengennemtrængeligt vindue og ind i en kar af UV - hærdbar væske. Platformen løftes kontinuerligt, som objektet printes.

Det vigtigste i CLIP - processen er et særligt vindue, der er transparent for lys og gennemtrængeligt for oxygen, ligesom en kontaktlinse.

Ved at styre oxygenmængden, gennem vinduet, kan CLIP - processen skabe en "død zone" - et tyndt lag af uhærdet væske mellem vinduet og objektet.

Dette gør det muligt at printe uden at stoppe, for hvert lag.
Sammenligning af hastighed i forhold til andre processer: (marts 2016).