1.2. Dataoverførsel.


Så godt som alle RPT – teknoloigier forudsætter at man har lavet en 3D CAD - model, hvorefter man bygger en model lag for lag i et flydende eller pulveragtigt “lysfølsomt” materiale.


De fleste servicebureauer indenfor RP - teknologien foretrækker filformatet STL - format, som konverteres udfra diverse 3D CAD systemer.

En STL – fil består af et antal trekanter, der repræsenterer dele af en overflade eller en hel model.































Jo mindre SAG værdi, jo finere rundinger og kurver.

Jo større trekanter, jo mindre datafil.


Den simpleste model vil være en terning med 2 trekanter på hver side






















Eksempel på 3D CAD - model, der er konverteret til STL - fil.
















Illustrationer: LAKAN


Mere forklaring (på engelsk):

https://all3dp.com/what-is-stl-file-format-extension-3d-printing/?omhide=true&utm_source=Newsletter&utm_campaign=0fc82d9898-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_9dffeeddae-0fc82d9898-398690225#pointone